Новият коаксиален драйвер SATORI MT19CP-8.

Много гъвкав коаксиален 7,5" драйвер, разработен от нулата e новия поглед върху това, как да се направи коаксиален драйвер от висок клас. Много гъвкав, може да се използва като специален средно/високочестотен високоговорител в три (или повече) лентова система или може да бъде използван  в двупосочна система без честотен сряз отдолу, както и да бъде съчетан  със субуфер.  Нископрофилната тройна, гумена гофра е специално разработена за това приложение, а честотната характеристика в часта на ниските високи е оптимизирана с акцент върху мощността на реакцията (баланс на честотна характеристика, както в акустичната ос, така и  извън нея).

7½″ SATORI MT19CP-8 / paper - вижте тук.