(Чл. 44 от ЗЗП) Договор извън търговския обект e всеки договор между търговец и потребител:

 • сключен при едновременното физическо присъствие на търговеца и на потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца;
 • при който потребителят е направил предложение за сключване на договор при същите обстоятелства като посочените в т. 1;
 • сключен в търговския обект на търговеца или чрез използването на средство за комуникация от разстояние, непосредствено след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя;
 • сключен по време на пътуване, организирано от търговеца с цел или резултат продажба или насърчаване на продажбите на стоки или услуги на потребителя.

(Чл. 45 от ЗЗП) Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.

(Чл. 50 от ЗЗП) Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 1. сключване на договора – при договор за услуги;
 2. приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

(Чл. 54 от ЗЗП) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

 • (2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.
 • (3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.
 • (4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Ако желаете да се възползвате от правото си на отказ от договора от разстояние (т.е. да върнете закупения от Вас продукт в рамките на 14 календарни дни от неговото получаване), моля следвайте стъпките по-долу:

1. Изпратете следните данни на e-mail: office@exproject-bg.com

 1. Номер на поръчка
 2. Име на стоката
 3. Код/сериен номер на стоката
 4. Дата, на която стоката е поръчана
 5. Дата, на която стоката е доставена/получена
 6. Причина за отказ от покупката /при желание от Ваша страна/
 7. Имена на потребителя
 8. Адрес на потребителя
 9. E-mail на потребителя
 10. Телефон на потребител

или попълнете следния формуляр и го изпратете отново на e-mail: office@exproject-bg.com

2. След изпращането на данните, представител на „Експроект-ТГ“ ЕООД ще се свърже с Вас.

3. След потвърждение от „Експроект-ТГ“ ЕООД, изпратете продукта на адрес:

 • Адрес: ул. "княз Богориди" 10, Пловдив, България
 • Национален номер: +359 887 42 90 31
 • Email: office@exproject-bg.com
 • Web: exproject-bg.com

Промяна в условията

Магазин exproject-bg.com си запазва правото едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на онлайн магазина по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи.

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Натиснете тук за повече информация.