Раздел I Общи положения


Следните общи условия уреждат взаимоотношенията между "Експроект-ТГ" ЕООД и потребителите на онлайн магазина exproject-bg.com.

 • С кликването на връзка, бутон или приложение, намиращи се в онлайн магазина, с изключение на връзката водеща към тези общи условия, потребителят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за потреба на платформата за търговия от разстояние, намираща се на уеб адрес exproject-bg.com.
 • "Експроект-ТГ" ЕООД е еднолично ограничено отговорно дружество, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК BG115749519.
 • Лицата, използващи онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на магазина и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите.
 • "Онлайн магазин" означава виртуалният магазин намираш се на адрес exproject-bg.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II Общи условия за ползване на онлайн магазина exproject-bg.com


Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този онлайн магазин, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този онлайн магазин.

 • Всички изображения, текстове, лога и др. са със запазени права и само за лична употреба. Текстове от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани само и единствено след писмено разрешение.
 • Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • Информацията в този сайт може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. Експроект-ТГ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и данните, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • Възможно е електронните изображения да са илюстративни или да са променени нюанси на цветовете, Експроект-ТГ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображенията. Потребителят използва тази информация на собствена отговорност.
 • Експроект-ТГ не носи отговорност за никой друг уеб сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до уеб сайт извън този на Експроект-ТГ, дори ако той съдържа логото на Експроект-ТГ, трябва да се приемете, че сайтът е независим от сайта на Експроект-ТГ, и че Експроект-ТГ няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка от друг сайт към сайта на Експроект-ТГ не означава, че Експроект-ТГ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв уеб сайт.
 • Доколкото е позволено от приложимия закон, Експроект-ТГ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • Експроект-ТГ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното право на собственост върху тях принадлежи на "Експроект-ТГ" ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и други от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • Експроект-ТГ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III Общи условия за покупко–продажба на стоки посредством сайта exproject-bg.com


Цени и ценови условия

 • Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Експроект-ТГ запазва правото си да ги променя по всяко време.
 • Представените в сайта цени включват всички данъци.
 • При промяна на цената потребителят е длъжен да плати цената, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват. Намалението важи до изчерпване на количествата от дадения продукт или до промяна на цената на офертата.

Поръчка и доставка на стоки

 • Поръчки могат да правят всички потребители на онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на поръчаните продукти за потребителя.
 • Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на Експроект-ТГ. Всички поръчки, направени в събота или неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални празници и почивни дни ще се обработват през първия работен ден след почивните дни.
 • Всички продукти в сайта се доставят на територията на цялата страна. Срокът за доставка е от 2 до 5 работни дни, когато стоката е налична на склад.
 • Продуктите се изпращат след като сътрудник на Експроект-ТГ се свърже с клиента по телефона и получи потвърждение от него.
 • Доставката на всички поръчки през онлайн магазина на стойност над 100 лева е безплатна на територията на цялата страна;
 • Доставката на всички поръчки през онлайн магазина на стойност под 100 лева се определя от куриерската фирма;

Плащане на поръчка

Клиентът може да заплати поръчката си в онлайн магазина чрез един от следните методи:

 • Наложен платеж
 • Банков превод
 • Кредитна/дебитна карта
 • Стоков кредит

Плащанията на поръчките в онлайн магазина се извършват само в български лева или Евро..

Договорът за продажба от разстояние между Експроект-ТГ и клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.

Гаранционни условия

Всеки продукт в онлайн магазина има търговска гаранция, която се обявява от производителя на съответния продукт. За всеки продаден продукт се издава гаранционна карта, включваща гаранционните условия, данните за продукта и гаранционния срок. Експроект-ТГ ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стоки при следните условия:

 • Гаранционната карта/касовата бележка за продукта е изгубена;
 • Правен е опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително от самия клиент;
 • Установена е повреда, причинена от неправилна работа на устройството/уреда;
 • Устройството е повредено физически;
 • Повреди, възникнали в резултат на токови удари поради неизправна електрическа или водопроводна инсталация.

В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се извършва от Експроект-ТГ ООД или от оторизираните сервизи на партньорите му. Независимо от търговската гаранция, всички стоки се подчиняват на правилата за законоустановената гаранция за съответствие на стоките с договора за продажба, съгласно раздел II от Закона за защита на потребителите. Жалби към Експроект-ТГ ООД могат да се подават чрез всяка от посочените в сайта форми за контакт, както и на място във всеки от търговските обекти на фирмата.

Експроект-ТГ ЕООД уведомява своите потребители, че органи за алтернативно разрешаване на спорове са Комисията за защита на потребителите, както и онлайн платформата за разрешаване на спорове на спорове https://ec.europa.eu/.

Добавен за сравнение

Този уебсайт използва бисквитки. Натиснете тук за повече информация.